VOTE APP 5 SAO, TRAO NGAY BẢO VẬT

?Thời Gian Sự Kiện
Từ nay đến 23:59 01/12 (T4)

?Thưởng Sự Kiện
✦Bạc x100, Bùa EXP X2 1h_Khóa x5, Bùa EXP Binh Sĩ X2 1h_Khóa x5, Treo Máy Thường 1h_Khóa x5, Sưu Hồn Tiên Phù x10
(Phát qua thư in-game trong 3-5 ngày khi sự kiện kết thúc)

✏️Cách Tham Gia
1⃣ Vote app 5 sao Google Play/App Store và chụp màn hình
2⃣ Đăng GID + chụp màn hình ở phần bình luận
Làm sao xem GID? ? https://pse.is/3slttv

➤ ??̉? ???? ????
https://sgcvn.onelink.me/cvBS/ef8d40e2

➤ ??̛̀?? ???? ????! ??̛?̛̣? ??̂́? ???̣̂? ????????
https://pse.is/3tk54w

#Vote5Sao
#AnhHùngTamQuốcM
--------------------
⚠️ Chú ý:
✦ Người tham gia không đạt các điều kiện yêu cầu sẽ xem như từ bỏ quyền tham gia
✦ Bình luận đã qua chỉnh sửa xem như không hợp lệ
✦ Mỗi tài khoản Facebook chỉ có thể tham gia sự kiện 1 lần và chỉ có 1 cơ hội nhận thưởng
✦ Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, "Anh Hùng Tam Quốc M" sẽ toàn quyền thay đổi, kết thúc thời gian hoặc nội dung sự kiện này. 

<< Quay về tin tức mới

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.