Tổng quan về Chức năng Chỉ Huy

Mô tả Chức năng Chỉ Huy


1. Ban bố Quân Lệnh

Trong Quốc Chiến, [Danh sách theo dõi NV] bên phải giao diện chính sẽ tự động đổi thành [Danh sách theo dõi Quân Lệnh], chỉ Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Tham Mưu mới xuất hiện nút mở giao diện Quân Lệnh (Nút thứ hai), sau khi nhấp địa điểm, có thể soạn nội dung Quân Lệnh và gửi.

2. Nhận Quân Lệnh

Sau khi ban bố Quân Lệnh, toàn đội sẽ nhận tin từ [Danh sách theo dõi Quân Lệnh], kênh chat Quân Đoàn và bản đồ thế giới. Bản đồ thế giới sẽ hiển thị các nơi đã tiếp nhận Quân Lệnh được ban bố, nhấp biểu tượng kí hiệu để xem thông tin tác chiến chi tiết.

3. Theo dõi Quân Lệnh

Danh sách theo dõi Quân Lệnh sẽ hiển thị tối đa 3 mục, chia thành bảng màu đỏ và xanh dương đậm, màu đỏ là đội người chơi, xanh dương là đội không thuộc người chơi; thành viên nhấp danh sách theo dõi Quân Lệnh sẽ tự chuyển đến địa điểm và vị trí chỉ định.

Nhắc nhở: Trong thời gian Quốc Chiến, ngoại trừ kinh đô của ba nước, bạn đều có thể tấn công các thành trì còn lại. Mặc dù cổng thành của kinh đô ba nước có thể bị đánh sập, nhưng trong thành sẽ không có Tượng để tấn công! Các NPC trong thành sẽ đuổi theo bạn và chiến đấu với sức tấn công siêu cao. Bạn đừng nên có ý nghĩ đánh chiếm kinh đô của đối phương nhé! !

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.