Tổng quan về Binh sĩ cùng các câu hỏi thường gặp khi dẫn binh

Hệ thống Binh Sĩ luôn là hệ thống kinh điển của Anh Hùng Tam Quốc, sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ ở Phương ngoại địa và chọn quốc gia thì sẽ lập tức nhận được nhiệm vụ từ hệ thống Binh Sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Binh Sĩ sẽ mở.
 

Số lượng binh sĩ tối đa mà 4 loại nhân vật có thể dẫn theo không giống nhau:
Mãnh Tướng-2 Hào Kiệt-8 Quân sư-6 Phương Sĩ-4
 

Ngoài ra, mỗi loại binh chủng đều có yêu cầu Thống Ngự khác nhau.

Cấp bậc binh chủng càng cao, yêu cầu Thống Ngự càng cao, trang chi tiết sẽ hiển thị các chỉ số và khả năng của binh sĩ.

Cũng có thể sửa tên binh sĩ tại đây. Trong danh sách chỉ số năng lực, chữ màu xanh lam thể hiện các chỉ số cộng thêm cho năng lực như Thống Ngự, Sĩ Khí v...v...
 

Chữa trị và Hồi sinh

 

Có thể dùng <Đạo Cụ Phục Hồi> để nhanh chóng chữa trị cho binh sĩ đang xuất chiến, 

Chọn binh sĩ cần chữa trị, chọn tiếp <Chữa trị>, sau đó giao diện để chọn vật phẩm sẽ xuất hiện. Sau khi điều chỉnh loại và số lượng, chọn <Xác nhận> sẽ lập tức tiêu hao vật phẩm tiếp tế Thể Lực .

 

Hồi sinh binh sĩ cần sử dụng「Quyển Hồi Sinh Binh Sĩ」hoặc quay về Quân doanh trong thành sử dụng Xu để hồi sinh

Cài đặt Binh Sĩ

Cách dễ nhất là sử dụng chức năng <Tự động đặt>, hoặc có thể sử dụng <Cài đặt> để tự mình điều chỉnh vị trí theo ý muốn

Khu vực có thể cài đặt sẽ thay đổi theo từng trận hình khác nhau

 

Cài đặt Binh Sĩ thủ công

Vị trí có màu xanh lá là vị trí có thể cài đặt

Nhấp Cài đặt>Chọn binh sĩ>Chọn vị trí màu xanh lá là có thể hoàn tất cài đặt

Binh sĩ đạt cấp 15, 30, 45, 60, 75, 90 đều có thể chuyển chức
Binh sĩ sau khi chuyển chức sẽ mạnh lên rất nhiều, nên sau khi đạt cấp cần thiết hãy nhớ chuyển chức cho binh sĩ nhé!

Sĩ khí 

Sĩ khí có thể ảnh hưởng năng lực tăng thêm cho Binh sĩ, nếu liên tục tử trận sẽ làm giảm Sĩ khí, dẫn đến việc giảm các năng lực gia tăng (tốc độ chạy, chính xác, né tránh, bạo kích,...). Hiện tại, Sĩ khí của Binh sĩ giảm đến 0 sẽ không có hình phạt nào, song mất đi các năng lực gia tăng là một tổn thất không hề nhỏ.

Có thể tiêu Bạc vụn để sử dụng chức năng Thưởng nhằm hồi phục Sĩ khí. Ngoài đi đánh quái vật cấp đội trưởng để nhận Bạc vụn, bạn còn có thể nhận Bạc vụn thông qua Shop và Hoạt động. 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.