Thông Báo Bảo Trì

Để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người chơi, game sẽ được tiến hành bảo trì thường lệ. Mn nghỉ ngơi xíu nhé!

————Thời Gian Bảo Trì—————

07:50~12:50 15/12/2021 (UTC+7)

※Bảo trì thường lệ tuần này kéo dài thêm 2h, xin thứ lỗi nếu gây bất tiện

————Nội Dung Cập Nhật————

?Sản phẩm mới:

 Bách Luyện Thiên Cang I

 Bách Luyện Thiên Cang II

 Bách Luyện Thiên Cang III

 (kết thúc vào 29/12/2021)

 ※Có thể nhận sách KN: "Công Tốc Pháp Quyết", "Luyện Tinh Hóa Khí Quyết", "Chân Kình Bộc Phát Quyết"

 ※Có thể nhận Nội y lv60 "Tỏa Tử Giáp"

 ※Có thể nhận Vũ khí lv60

?Sản phẩm đã gỡ:

 Thiên Ngoại Phi Thạch I

 Thiên Ngoại Phi Thạch II

 Thiên Ngoại Phi Thạch III

?Võ Hồn mới - Thục Quốc:

 Hoàng Trung, Ngụy Diên, Từ Thứ, Quan Phụng

?Bản đồ mới:

 Long Phụng Tháp

※Quái trong tháp từ lv60~70, boss và Vua thế giới không xuất hiện ở bản đồ này

<< Quay về tin tức mới

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.