Thông Báo Bảo Trì

Để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người chơi, game sẽ được tiến hành bảo trì thường lệ. Mn nghỉ ngơi xíu nhé!

————Thời Gian Bảo Trì—————

07:50~10:50 01/12/2021 (UTC+7)

————Nội Dung Cập Nhật————

?Sản phẩm mới:

 Thiên Ngoại Phi Thạch I

 Thiên Ngoại Phi Thạch II

 Thiên Ngoại Phi Thạch III

 (kết thúc vào 06/12/2021)

?Sản phẩm đã gỡ:

 Hồn Vũ Huyền Kỹ I

 Hồn Vũ Huyền Kỹ II

 Hồn Vũ Huyền Kỹ III

?Quỹ mới trong Shop:

 Quỹ Gia Trì

 Quỹ Phát Triển

 Thí Luyện Thưởng Kim

——————Sự Kiện———————

?X2 EXP

 ※Exp nhân vật sẽ x2 trong thời gian sự kiện!

  Thời gian: đến 08/12 (trước bảo trì)

?Quà Vượt Cấp

 Trong thời gian sự kiện, nhân vật đạt cấp yêu cầu sẽ nhận thưởng tương ứng

 ※Top 100 người chơi đạt lv60 sẽ nhận "Hộp Xích Thố Mã"

 ※Sự kiện kéo dài thêm 1 tuần!

  Thời gian: đến 08/12 (trước bảo trì)

————Sửa Đổi & Điều Chỉnh———

?Điều chỉnh Quà đăng nhập mỗi ngày

?Sửa đổi điều kiện cấp nhân vật dùng Hành Thương Lệnh

——————————————————

Trong thời gian bảo trì, mn cùng giao lưu thảo luận nhé!!

?? ?????: https://pse.is/3qdrzd

<< Quay về tin tức mới

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.