LOẠT SỰ KIỆN MỪNG AHTQM RA MẮT

SỰ KIỆN TRÊN FB

? Mừng Open Beta! Vượt Cấp Nhận iPhone13!

?Thời gian: 24/11(T4) ~ 23:59 01/12 (T4)

?Nội dung:

 ※ Đến post sự kiện ?https://pse.is/3tk54w

.

? Vote App 5 Sao, Trao Ngay Bảo Vật

?Thời gian: Từ nay đến 23:59 01/12 (T4)

?Nội dung:

 ※ Đến post sự kiện ?https://pse.is/3scunl

.

SỰ KIỆN IN-GAME

? Quà Mừng Mở Server

?Thời gian: không giới hạn

?Nội dung:

 ※Mừng server S1 open vào 24/11, người chơi tạo nhân vật sẽ nhận ngay 1 phần Quà bổ trợ đặc biệt qua thư in-game

.

? Hoạt Động X2

?Thời gian: đến 09:00 01/12/2021 (UTC +7)

?Nội dung:

 ※X2 EXP, EXP binh sĩ, điểm kỹ năng, tỉ lệ rớt, Công Huân!

 ※Tăng tỉ lệ thành công khi Cường Hóa, Gia Trì!

.

?Quà Vượt Cấp

?Thời gian: đến 09:00 01/12/2021 (UTC +7)

?Nội dung:

Trong thời gian sk, nhân vật đạt cấp chỉ định sẽ nhận thưởng tương ứng. Top 100 các server đạt lv60 sẽ tặng "Hộp Xích Thố Mã"

 ※Thưởng cho top 100 đạt lv60 được gửi qua thư in-game trong 7 ngày sau khi sk kết thúc

 ※Các phần thưởng sau có thể đổi tại Phúc Lợi→Quà Vượt Cấp

 ※Nhân vật lv10: Thần Hành Phù x10

 ※Nhân vật lv20: Ngọc Hóa Thân x5

 ※Nhân vật lv30: Treo Máy Thường 1h_Khóa x8

 ※Nhân vật lv40: Xu x500000

 ※Nhân vật lv43: Tinh Cang_Khóa x20

 ※Nhân vật lv46: Thần Thiết_Khóa x20

 ※Nhân vật lv50: Bùa EXP X2 1h_Khóa x100

 ※Nhân vật lv52: Chuyển Vận Phù 1h_Khóa x100

 ※Nhân vật lv55: Quỷ Phủ Thạch_Khóa x50

 ※Nhân vật lv58: Thần Công Thạch_Khóa x50

.

? Quà Nạp Vàng

?Thời gian: đến 09:00 01/12/2021 (UTC +7)

?Nội dung:

 ※Nạp 30 Vàng mỗi ngày sẽ nhận thưởng tương ứng tại Phúc Lợi→Quà Nạp Vàng

 ※Ngày 1: Bùa EXP X4 1h_Khóa x1

 ※Ngày 2: Bùa EXP Binh Sĩ X4 1h_Khóa x1

 ※Ngày 3: Bùa EXP X4 1h_Khóa x1

 ※Ngày 4: Bùa EXP Binh Sĩ X4 1h_Khóa x1

 ※Ngày 5: Bùa EXP X4 1h_Khóa x1

 ※Ngày 6: Bùa EXP Binh Sĩ X4 1h_Khóa x1

 ※Ngày 7: Bùa EXP X4 1h_Khóa x1

.

? Khiêu Chiến Miễn Phí

?Thời gian: đến 09:00 01/12/2021 (UTC +7)

?Nội dung:

 ※Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng tương ứng trong Phúc Lợi→Khiêu Chiến Miễn Phí

 ※Quân Đoàn đạt cấp 2: Lưu Tinh Thiết_Khóa x3

 ※Quân Đoàn đạt cấp 3: Bách Luyện Cang_Khóa x6

 ※Quân Đoàn đạt cấp 4: Hỏa Thần Chúc Phúc_Khóa x5

 ※Chat kênh Quân Đoàn 1 lần: Bùa Điểm Kỹ Năng X2_Khóa x5

 ※Chat kênh Quân Đoàn 5 lần: Tinh Cang_Khóa x20

 ※Hạ gục Thiên Tướng 1 lần: Bùa Điểm Kỹ Năng X2_Khóa x5

 ※Hạ gục Thiên Tướng 2 lần: Treo Máy Thường 1h_Khóa x8

 ※Hạ gục Thiên Tướng 3 lần: Bùa Điểm Kỹ Năng X2_Khóa x20

 ※Hạ gục Thiên Tướng 4 lần: Treo Máy Thường 1h_Khóa x16

 ※Điểm Quân Vụ cá nhân đạt 60: Quỷ Phủ Thạch_Khóa x50

 ※Điểm Quân Vụ cá nhân đạt 80: Thần Công Thạch_Khóa x50

 ※Điểm Quân Vụ cá nhân đạt 100: Thẻ Càn Quét PB _Khóa x3

 ※Cống hiến Quân Đoàn 5 lần: Treo Máy Thường 1h x8

 ※Cống hiến Quân Đoàn 15 lần: Sưu Hồn Tiên Phù x5

 ※Cống hiến Quân Đoàn 30 lần: Sưu Hồn Tiên Phù x10

.

?Túi Quà Giá Trị

?Nội dung:

 ※Túi quà giá trị Hồn Vũ Huyền Kỹ (09:00 08/12 kết thúc)

 ※Túi quà giá trị Hổ Báo Bôn Đằng (09:00 08/15 kết thúc)

.

?Sự Kiện CBT

?Thời gian nhận quà: đến 09:00 08/12/2021

?Nội dung:

 ※Người chơi tham gia CBT hãy đăng nhập đúng tài khoản đã dùng để nhận thưởng nhé!

1⃣Hoàn Trả 200%

 ※Người chơi nạp Vàng trong CBT sẽ được hoàn trả 200% Vàng khi OB

 ※Nhận trong giao diện Phúc Lợi→Hoàn Trả Tiên Phong

2⃣Đăng Nhập Hoàn Mỹ

 ※Trong thời gian CBT tích lũy 5 ngày đăng nhập, khi OB sẽ nhận Quà Đăng Nhập Hoàn Mỹ, gồm trang sức dùng cho tất cả các Chức

 ※Nhận trong giao diện Phúc Lợi

3⃣Vượt Cấp Tặng Quà Lớn

 ※Khi thời gian CBT kết thúc, nhân vật người chơi đạt cấp 45 sẽ nhận được danh hiệu đặc biệt "Cao Thủ Hơn Người" khi OB

 ※Nhận trong giao diện Phúc Lợi

4⃣Thưởng BXH Cao Thủ

 ※Khi thời gian CBT kết thúc, top 5 người chơi ở bảng xếp hạng mỗi chức sẽ nhận được "Sưu Hồn Tiên Phù*10" khi OB, tổng 20 người

 ※Thưởng sẽ được gửi qua thư in-game

<< Quay về tin tức mới

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.