Hướng dẫn sử dụng Chế độ tiết kiệm pin khi chơi game

Chế độ Tiết kiệm Pin

Khi người chơi vào chế độ Tiết kiệm Pin, nhân vật vẫn tiếp tục ở trang thái để treo máy,

Khuyến khích người chơi treo máy trong thời gian dài, có thể vào phần tùy chọn, chọn Chế độ Tiết kiệm Pin, thời gian treo máy trên cùng một thiết bị điện thoại có thể kéo dài từu 30~50%. 

Chú ý:Trên thực tế, các thiết bị khác nhau sẽ cho hiệu quả khác nhau.

Khi người chơi đang trong Chế độ Tiết kiệm Pin, 3 biểu tượng dưới đây có nghĩa là:

 1. Điểm kỹ năng hiện có của người chơi

2. Số lượng vật phẩm có trong Túi

3. Số lượng Binh sĩ dẫn theo

 


 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.