HD khôi phục mật khẩu các tài khoản đăng nhập bằng liên kết FB (FB đăng nhập bằng gmail)

Đối với người chơi đăng nhập game bằng tài khoản FB  (đăng kí bằng gmail)

  • Bước 1: Truy cập id.esgame.vn

  • Bước 2: Chọn quên mật khẩu ( không cần đăng nhập, trực tiếp chọn luôn Quên mật khẩu) 

  • Bước 3: Nhập email đã dùng để đăng ký FB và chọn Đặt lại mật khẩu

 

  • Bước 4: Check thư ES Game gửi về gmail và chọn Đặt lại mật khẩu

 

  • Bước 5: Sau khi chuyển sang giao diện đặt lại mật khẩu, người chơi nhập mật khẩu mới và xác nhận Đặt lại mật khẩu.

  • Bước 6: Sau khi đã Đặt lại mật khẩu thành công, người chơi có thể đăng nhập game Vua Trò Chơi Online bằng ES Game ID với tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu mới đặt lại.


 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.