Giới thiệu về các loại Bảng xếp hạng trong game

Giới thiệu: Bảng xếp hạng

BXH được chia thành các bảng: Cấp, Gia Trì, Binh Sĩ, Quân Đoàn, Quốc Chiến, Hồi Sinh, Chiến Trường.

BXH sẽ cập nhật mỗi giờ

BXH Cấp: Tính theo cấp nhân vật hiện tại của người chơi

BXH Gia Trì: Tính theo tổng số điểm Gia trì thành công của người chơi

BXH Binh Sĩ: Tính theo cấp và chỉ số năng lực của binh sĩ xuất trận của người chơi

BXH Quân Đoàn: Tính theo tổng cống hiến trong tuần của các thành viên trong Quân đoàn

BXH Quốc Chiến: Tính theo điểm công huân người chơi nhận được trong thời gian Quốc Chiến

BXH Hồi Sinh: Tính theo tổng số lần người chơi hồi sinh trong thời gian Quốc Chiến

BXH Chiến Trường: Tính theo Điểm công huân của người chơi trong thời gian tham gia vào Chiến Trường

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.