Giới thiệu tổng quan về Giao diện game

Giới thiệu Giao diện game

A: Thông tin nhân vật

Nhấp vào A để mở giao diện nhân vật, tại đây bạn có thể xem thông tin của nhân vật, bao gồm Tên, Chức, Điểm Kỹ năng, Nước, Cấp...v...v

Nhấp Đi ghép điểm, bạn có thể tiến hành thiết lập phẩm chất của nhân vật

B: Shop, Túi và Chọn có thể truy cập vào các hệ thống khác nhau

C: Có thể nhấp mở Thanh nhiệm vụ và kiểm tra các nhiệm vụ đang thực hiện hoặc có thể nhận.

D: Phím tắt đạo cụ, mỗi hàng có thể đặt 4 đạo cụ, tổng cộng có 5 hàng

E: Bản đồ nhỏ, có thể nhấp vào <Bản đồ> để mở bản đồ lớn, hoặc nhấp vào <Chat> để mở chức năng trò chuyện

 

Trong giao diện bản đồ lớn, bạn có thể sử dụng nút <Đề xuất> để tìm địa điểm luyện công thích hợp hiện tại, hoặc nhấp vào <Đánh dấu> để đánh dấu đường quay trở lại thành trì.

F: Phím tắt kỹ năng, mỗi hàng có thể đặt 4 kỹ năng, tổng cộng có 5 hàng

 

 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.