Giới thiệu tính năng: Quyền Giao Dịch

Giới thiệu Quyền Giao Dịch

 Nội dung quyền hạn

Ở trang Nạp của giao diện Shop trong trò chơi, bạn có thể nhấp vào Quyền giao dịch để xem trạng thái kích hoạt hoặc điểm tích lũy quyền giao dịch hiện tại.

 

Cách tính điểm

Tính dựa trên số tiền bạn sử dụng cho việc nạp thẻ, mua túi quà, quỹ,... trong game, và được quy đổi theo tiêu chuẩn:

1000 VND = 2.5 điểm

Khi tính sẽ tự động làm tròn số thập phân.

Thời gian chờ

App Store/Google Play
Sau khi tích đủ 5000 điểm, bắt đầu đếm ngược 30 ngày; Sau 30 ngày sẽ tự động mở Quyền giao dịch.

(Lưu ý: Thanh toán qua Momo Pay hoặc hình thức thanh toán khác liên kết trong Google Play/App Store vẫn tính tích điểm vào Play/App)

 

Hủy Quyền giao dịch

1. Chú ý: Nếu bạn thông qua các bên thanh toán hoàn trả thành công, hệ thống sẽ lập tức hủy Quyền giao dịch, điểm tích lũy iOS/Android và Kênh thanh toán thứ ba sẽ bị xóa.

2. Sau khi hủy Quyền giao dịch, nếu muốn nhận lại, cần tiến hành tích điểm từ đầu, nếu đạt điều kiện sẽ bắt đầu chờ kích hoạt.

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.