Giới thiệu tính năng: Quân Đoàn

Giới thiệu Quân Đoàn

Quân Đoàn

Khi đạt đến cấp 8, chức năng Quân Đoàn sẽ được kích hoạt, và người chơi có thể bắt đầu gia nhập Quân Đoàn để tìm kiếm những người cùng chí hướng!

Từ bảng thiết lập, bạn có thể thấy nút mở giao diện Quân Đoàn

Sau khi nhấp vào, bạn có thể xem tất cả các Quân Đoàn hiện tại, tìm một Quân Đoàn bạn thích và tham gia thôi!!

Sau khi gia nhập Quân Đoàn, mọi người có thể cống hiến tùy theo khả năng của mình

Sự cống hiến của các thành viên có thể làm tăng Cống hiến và Tài Sản của Quân Đoàn, Tài Sản Quân Đoàn càng cao thì số người có thể gia nhập càng đông và thời gian tại Hoang Dã càng lâu hơn.

Các thành viên của Quân Đoàn có thể nhận Bổng Lộc Quân Đoà mỗi ngày, nếu chiếm đóng thành trì, họ có thể nhận được Bổng Lộc đặc biệt từ thành trì!

Người chơi có Cống hiến Quân Đoàn sẽ nhận được Điểm cống hiến để có thể đến Thương đội Quân Đoàn và mua những vật quý hiếm không có trên thị trường!!

Khi rời Quân Đoàn, Điểm cống hiến đã nhận được sẽ không biến mất !!

Ngoài cống hiến, có thể thông qua cách khác để nhận được Tài Sản Quân Đoàn và Cống hiến Quân Đoàn, đó là Nhiệm vụ Quân Đoàn.

Một ưu điểm nữa khi gia nhập Quân Đoàn là có thể vào Bản đồ Tu Luyện Hoang Dã (cần Đoàn Trưởng và Đoàn Phó mở)

Tài sản Quân Đoàn càng cao, thời gian mở bản đồ Tu Luyện Hoang Dã càng lâu.

Cấp Quân Đoàn sẽ ảnh hưởng đến Cấp Thiên Tướng có thể triệu hồi

Thiên Tướng sẽ được triệu hồi bởi Đoàn Trưởng và Đoàn Phó trong Tu Luyện Hoang Dã

Và Gói Thiên Tướng sẽ được rơi ngẫu nhiên.

 

Thần Khí

Các thành viên thuộc Quân Đoàn đang chiếm thành có cơ hội nhận Mảnh Thần Khí từ Bổng lộc.

Mảnh Thần Khí có thể được cống hiến cho Quân Đoàn để mở khóa sử dụng các Thần Khí khác nhau.

Mảnh Thần Khí đã nhận không thể dùng tại Quân Đoàn khác, Mảnh chưa cống hiến sẽ mất khi tham gia hoặc rời Quân Đoàn.

Khi tặng Mảnh có thể tăng EXP của Kho Thần Khí, Kho Thần Khí sau khi tăng cấp sẽ tăng hiệu quả cho tất cả thành viên trong Quân Đoàn..

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.