Giới thiệu tính năng: Phó Bản

Giới thiệu Phó bản
Phó bản

Hệ thống bản đổ Phó bản của bản PC đã có mặt trong Anh Hùng Tam Quốc M, giúp người chơi có thể tham gia Phó bản và thỏa sức săn boss, tìm bảo vật.


Khi đạt Lv 10, hệ thống sẽ mở chức năng Phó bản, bạn có thể bắt đầu tham gia Phó bản ngay để săn tìm bảo vật và tích thêm EXP.

 

Ngay tại Giao diện Phó bản, người chơi có thể nhìn thấy số lượt tham gia Phó bản trong ngày đó

Tham gia Phó bản có thể nhận được điểm EXP, Xu và vật phẩm rơi ra khi đánh boss.

 ※Mỗi 10 cấp độ, có thể mở 1 giai đoạn Phó bản tiếp theo

Chọn tên Phó bản, bấm <Tìm đội> để hệ thống tự động giúp bạn ghép đội, khi đã tập hợp đủ đội hình thì chỉ còn chờ tiếng hiệu triệu của đội trưởng thôi!!!

 

 Nếu trở thành đội trưởng, bạn phải đến “Cung điện Phó bản” để chuẩn bị tập hợp mọi người

Sau khi vào “Cung điện Phó bản”, có thể chọn Phó bản muốn vào, sau đó nhấp di chuyển

Số lượng người vào Phó bản phải từ 2-6 người, trong 2 phút trước không mở Phó bản tương tự và phải đáp ứng yêu cầu về cấp bậc của Phó bản.

Người tham gia phải được tập hợp đầy đủ mới có thể bắt đầu tham gia Phó bản, nếu vẫn chưa đủ người, có thể tìm Quan triệu tập đội để dịch chuyển mọi người đến.


Đồng đội nhận được triệu tập sẽ trực tiếp đến ngay nơi cần tập hợp~~

 Sau khi đã tập hợp đủ người, đội trưởng có thể trực tiếp nói chuyện với NPC của Phó bản này, sau đó vào Phó bản.

Bản đồ Phó bản tổng cộng có 4 khu vực, sau khi đánh bại kẻ địch ở mỗi khu vực, có thể phá Hoàng Cân Trận Kỳ và tiến vào khu vực tiếp theo

Ở khu vực cuối cùng của Phó Bản, NPC có thưởng đang chờ bạn đến nhận thưởng đó

 

Càn quét Phó bản

Khi cấp người chơi cao hơn 5 cấp so với Phó bản, và đã từng vượt qua Phó bản tương ứng thì có thể sử dụng chức năng Càn quét Phó bản

Lượt Càn quét và lượt Phó bản trong ngày được tính chung với nhau.

Khi sử dụng chức năng Càn quét, cần tiêu hao Xu và Thẻ quét Phó bản, số Xu sẽ tăng dần theo cấp Phó bản.

Phần thưởng sau khi càn quét giống với vật phẩm rớt từ boss Phó bản, nếu không gian Túi không đủ, phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

Khi nhân vật đang ở trong Phó bản, không thể sử dụng chức năng Càn quét Phó bản

Chuyển Vận Phù sẽ không có hiệu quả khi Càn quét 

Phó bản Tinh Anh không thể sử dụng chức năng Càn quét

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.