Giới thiệu tính năng : Lôi Đài Võ Hồn

Hệ Thống Võ Hồn

Thời gian Lôi Đài Võ Hồn mở hàng ngày là: 12:00, 18:00, 22:00

Thứ Bảy, Chủ Nhật 15:00

Phí đăng kí: 75 Vàng, 50 Vàng Bạc hoặc 50.000 Xu

Thời gian Đăng kí kéo dài trong 3 phút, người chơi phải hoàn thành việc Đăng kí trong thời hạn và chờ Bốc thăm.

Thời gian Bốc thăm kéo dài trong 2 phút, hệ thống tiến hành Bốc thăm 

Võ Hồn xuất hiện trong 50 phút. Nếu người chơi không thể đánh lùi Võ Hồn trong vòng 50 phút này, Võ Hồn sẽ tự động biến mất

Nếu người chơi trả 75 Vàng để đăng kí, sẽ được ưu tiên bốc thăm đợt đầu, tổng cộng 20 người. Nếu người chơi trả 50 Vàng Bạc, sẽ được rút thăm trong đợt rút thăm thứ hai, tổng cộng 20 người. Nếu người chơi trả Vàng hoặc Vàng Bạc mà không được chọn trong lượt này sẽ được tham gia bốc thăm cùng người chơi trong lượt sau. Số người tham gia còn lại sẽ dành cho người trả Xu.

Đối với những người chơi không được chọn, hệ thống sẽ gửi thư hoàn trả phí khi kết thúc bốc thăm.

Sau khi nhận tư cách vào trận, sẽ bắt đầu CD thời gian đăng kí 48h và không thể đăng kí Lôi Đài Võ Hồn.

Người chơi có thể tự do chọn đăng ký lượt Lôi Đài Võ Hồn

Trong Sổ Võ Hồn dưới đây, có thể xem người sở hữu Võ Hồn và thời gian rớt Võ Hồn lần trước.

Sau khi đánh bại Võ Hồn, người chơi có cống hiến hơn 1% có tư cách nhận điểm xúc xắc, người chơi có điểm xúc xắc cao nhất sẽ nhận thưởng Võ Hồn đợt này.

※ Võ Hồn là độc nhất vô nhị, người chơi không thể cùng lúc có 2 trạng thái Võ Hồn.

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.