Giới thiệu chức: Văn Võ Song Toàn - Hào Kiệt

Văn võ song toàn - Hào Kiệt

 Giới hạn số binh: 10

Thông thạo võ nghệ, điều binh khiển tướng, văn võ song toàn,

vì vậy có rất nhiều hướng để phát triển. Mọi mặt trong năng lực tương đối đồng đều, có thể dẫn theo số lượng binh lính nhiều nhất trong tất cả các Chức, lên đến 10 người.

 

Hào Kiệt cũng có khả năng nâng cao năng lực binh lính và có thể cổ vũ sĩ khí. Đối với việc dẫn binh đánh trận, có thể nói Hào Kiệt cực kì phù hợp.

 

 

 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.