Giới thiệu: Danh hiệu - Thành tựu

Giới thiệu Danh hiệu - Thành tựu

Thành tựu

 Graphical user interfaceDescription automatically generated

Giao diện tổng quát sẽ hiển thị những Thành tựu đạt được gần nhất và thời gian đạt được Thành tựu, hoàn thành càng nhiều Thành tựu sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng.

Bên trái là phân loại tổng thể, có thể nhấp để hiển thị phân loại cụ thể và thông tin chi tiết của thành tựu.

Danh hiệu

Các Danh hiệu chưa đạt sẽ hiển thị màu xám, những Danh hiệu đã đạt được có thể nhấp vào để trang bị (chỉ có thể trang bị một Danh hiệu).

Năng lực Danh hiệu sẽ được cộng dồn (nhận càng nhiều, năng lực càng nhiều)

Danh hiệu được trang bị sẽ hiển thị ở bên trái, cạnh Tên nhân vật.

 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.