Giới thiệu tính năng bạn bè

Giới thiệu Bạn

Bạn

Trong Danh sách Bạn, có thể tthấy được Cấp, Chức và Trạng thái Online của bạn bè, đồng thời có thể nhấp vào nút “Thêm” ở góc phải dưới và nhập tên người chơi để tiến hành thêm bạn.

Cũng có thể nhấp vào nhân vật của người chơi, chọn biểu tượng tam giác màu trắng phía trên nhân vật, một cửa sổ sẽ hiện ra, bạn có thể tiến hành kết bạn tại đó

Hoặc ở kênh Chat nhấp vào tên người chơi, cửa sổ kết bạn tương tự cũng sẽ hiện ra .

Trong giao diện Bạn, có thể chọn chat nhóm hoặc chat riêng.

Sổ đen

 Khi người chơi thêm một người chơi khác vào Sổ đen, thì sẽ không còn thấy bất kì tin nhắn nào của đối phương nữa.

 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.