Chuyên gia pháp thuật - Phương Sĩ

 Chuyên gia pháp thuật - Phương Sĩ

Giới hạn số binh: 4

 Phương Sĩ có thể dùng nhiều kỹ năng nhất trong tất cả các Chức,  nhưng với người mới thì loại nhân vật này khá khó chơi. Tuy uy lực phép thuật đáng kinh ngạc, nhưng cần hiểu rõ nguyên lý các thuộc tính và dùng các kỹ năng theo thuộc tính của kẻ địch, mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất

 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.