Chi tiết về nội dung quy tắc Quốc Chiến

 

Nội dung quy tắc Quốc Chiến


●Thời gian Quốc Chiến

Tùy từng máy chủ, Quốc Chiến sẽ mở vào các ngày khác nhau

Nhưng tất cả sẽ được mở vào buổi tối (UTC +7) 20:00 ~ 21:30


 

●Phân tuyến Quốc Chiến

1. Phân tuyến thứ nhất của mỗi máy chủ là phân tuyến Quốc Chiến. Sau khi Quốc Chiến bắt đầu, sẽ chuyển sang chế độ "Toàn dân là Binh Sĩ" và tất cả người chơi ở mỗi nước sẽ tự động chuyển sang trạng thái có thể tấn công.

2. Người chơi tiêu diệt nước địch có thể nhận được điểm Công huân, sau khi tích lũy đủ điểm Công huân, có thể đến Cung Điện tăng quan bậc

 

●Quá trình Quốc Chiến

1. Trong Quốc Chiến, có thể công chiếm các thành trì bên nước quân địch bằng cách đánh sập các bức tượng của thành trì

2. Sau khi Quốc Chiến kết thúc, thành viên Quân Đoàn chiếm thành trong lúc phòng thủ sẽ nhận thưởng bổng lộc thành trì.

 

●Điều kiện chiếm giữ thành

1. Thành sẽ thuộc về Quân Đoàn có điểm cống hiến cao nhất với tượng thành.

2. Nếu Quân Đoàn cống hiến cao nhất đã có thành, tư cách sẽ bù cho Quân Đoàn cùng thế lực thứ 2, nếu không đủ điều kiện, sẽ thay tiếp. 

3. Nếu không có Quân Đoàn phù hợp, thế lực thành sẽ thay bằng thế lực của Quân Đoàn cống hiến cao nhất, nhưng không ai chiếm thành

 

● Quy tắc dịch chuyển Quốc Chiến

Trong Quốc Chiến, các quy tắc dịch chuyển sẽ khác với thông thường và trong các tình huống sau sẽ dịch chuyển về điểm hồi sinh:

Khi Quốc Chiến bắt đầu, người chơi ở thế lực địch.

Thành sụp đổ đổi thế lực, Tượng xuất hiện tại ngoại thành và khu vực lân cận của thế lực đang chiếm bị đánh bại và vào lại phân tuyến Quốc Chiến.

Sử dụng các phương thức dịch chuyển khác nhau như kỹ năng, đạo cụ, khách quán... để đến căn cứ của quân địch

Nếu điểm hồi sinh cài đặt trong phạm vi thế lực địch sẽ dịch chuyển đến Thủ Đô.

 

● Tháp Cứ Điểm

1. Trong Quốc Chiến, hạ Tháp Cứ Điểm xuất hiện ở nơi hoang dã trung lập, sẽ chiếm cứ điểm đó.

2. Tháp Cứ Điểm có các thuộc tính khác nhau, Chức tương ứng mới có thể gây sát thương: 

Tháp Bạch Hổ: Mãnh Tướng

Tháp Thanh Long: Hào Kiệt

Tháp Huyền Vũ: Quân Sư

Tháp Chu Tước: Phương Sĩ

3. Cứ Điểm thuộc về Quân Đoàn đánh đòn cuối vào Tháp Cứ Điểm.

4. Nếu Quân Đoàn đánh đòn cuối đã có 3 cứ điểm, tư cách chiếm sẽ đổi cho Quân Đoàn khác có Cống Hiến cao nhất.

 

● Trong thời gian diễn ra Quốc Chiến, tất cả các chức năng Shop, Khách Quán và đối thoại với NPC đều không mở 

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.