Các tùy chọn trong Thiết lập cài đặt

Cài đặt

 Các thiết lập trong mục Chọn có thể được điều chỉnh theo điện thoại di động hoặc phần mềm giả lập.

Sau đây xin được giới thiệu 4 phần sau:

Cài đặt hệ thống, Tuyên Ngôn, Về đăng nhập, Đổi tuyến


Nếu người chơi gặp phải vấn đề trong quá trình trải nghiệm trò chơi và cần cung cấp GID, thì có thể xem ở góc phải trên của giao diện cài đặt

1. Cài đặt hệ thống

Người chơi có thể thực hiện các thay đổi trong cài đặt hệ thống tùy theo ý mình

Các phần có thể điều chỉnh là Màn Hình, Trò Chơi, Âm Thanh, Xã Giao và Thông Báo.

2. Tuyên Ngôn

Khi người chơi hạ gục boss nhỏ hoặc Vua thế giới, người chơi có đòn sát thương cuối cùng sẽ có Tuyên Ngôn Thắng riêng. Có thể tùy chỉnh và thay đổi Tuyên Ngôn, mỗi lần cần 50 Vàng/Bạc.

Bạn cũng có thể nhanh chóng nhấp thay đổi các Tuyên Ngôn

3. Về đăng nhập

Sau khi chọn Về đăng nhập, bạn có thể đổi server và chọn nhân vật từ server khác để đăng nhập.

 

4. Đổi tuyến

Bạn có thể chuyển đổi giữa các phân tuyến khác nhau trong phần Đổi tuyến

Cũng có thể đổi tuyến từ góc phải dưới giao diện game

<< Quay về danh sách hướng dẫn

© USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.